Kobiler ve Lojistik

Sertrans Blog - Kobiler için Lojistik

Lojistik yönetimi, operasyon maliyetleri içinde büyük bir yer tutar. Küresel rekabet, özellikle online alışverişte KOBİ’leri de kendi çarkının içine alır. Bu da bu tip firmaların imalatta gösterdiği hassasiyeti; öncelikle lojistikte, talep arttıkça da depolamada göstermesi anlamına gelir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin lojistik yönetiminin; malzeme taşıma ve depolama süreçlerinde uygun kalitede, maliyette ve şartlarda olması büyük önem taşır.

KOBİ Bünyesinde Lojistik Yönetimi

Tedarik, üretim ve dağıtım yapılarına uygun taşıma ve depolama sistemlerinin KOBİ bünyesinde oluşturulması, zaman ve maliyet açısından zordur. Her bir basamağın kendi içinde detaylandırılmış, zamana bağlı olarak öngörülen kayıpları yaşanır ki bu kayıplar firmadan firmaya değişebilir. Bu nedenle lojistik yönetimi işlerinin üçüncü parti firmalara verilmesi maliyet ve zamandan kazanç sağlar.

Ölçek Bazlı Farklı Stratejiler

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ocak 2020 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon iş yeri vardır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam iş yeri sayısının %99,7’sinin çalışan sayısı 250’den azdır. Daha detaylı bir araştırmada, KOBİ ölçeğindeki firmaların büyük bir kısmının çalışan sayısının 1 ila 3 kişi arasında olduğu görülür. Bu nedenle, KOBİ’lerin lojistik yönetiminde yol haritası belirlenirken ölçek bazında farklı stratejiler oluşturulması önem taşır.

KOBİ’lerin Lojistik Yönetim İhtiyaçları

KOBİ’ler, taşıma uzaklıkları ve artan maliyet dolayısı ile lojistik yönetimine ihtiyaç duyar. Stok takibi ve kontrolünde tam zamanında tedarik türü sistemlerin kullanımının yaygınlaşması da KOBİ’yi lojistik yönetiminde dijital teknolojiye itmektedir. Ayrıca bilgisayar sistemleri ile haberleşme gibi küresel rekabette olmazsa olmaz ihtiyaçların karşılanması için dijital teknoloji gereksinimi artmıştır. Üretimde talepler, birçok alanda doyma noktasına gelmiş ve tüketici istekleri daha da detaylanmıştır. Bu durum, KOBİ’nin üretimde atılım yapmasını gerektirdiğinden işletmeler operasyonun lojistik tarafını taşere edebilir.

KOBİ’ler Büyümek İçin Ne Yapmalı?

Günümüzün rekabetçi piyasasında KOBİ’lerin öncelikli olarak dijital otomasyona geçişi zorunludur. Bunun için çalışan sayısına ve ihtiyaca bağlı kalınarak daha az maliyetle bir altyapı oluşturulabilir. Teknolojiye ayrılan bütçede, sektöre göre farklılıklar görülür. Üretim sektöründe ise tüm teknoloji üretim bazlıdır ve çalışan sayısından bağımsızdır. Bu nedenle firma, kendi büyüklüğü ile paralel olarak sektörünün ihtiyacı doğrultusunda bir dijital otomasyon altyapısı oluşturmalıdır. En azından telekomünikasyon ve bankacılık hizmetleri gibi işlemlerde dijital teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı göz ardı edilmemelidir.

Sertrans Logistics, lojistik ve stok yönetimi süreçlerinde uzman desteği ve profesyonel çözümleri ile her zaman KOBİ’lerin yanındadır.

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın