Omni Channel Lojistik Nedir?

En temel ve yüzeysel anlamıyla tanımlayacak olursak omni channel, ''çok kanallı '' anlamına gelir ve özellikle günümüzde online satış platformlarının yükselişe geçmesiyle markaların tercih etmeye başladığı bir strateji olarak tanımlanabilir. Markaların hem online hem de fiziki müşterileriyle hızlı, etkili ve kişisel iletişim kurabilmesini sağlayan bu yöntem, müşterilerle sürekli etkileşim içerisinde kalmayı ve bu yolla satışlarını artırmayı hedefler. Dolayısıyla amaç; hedef tüketiciye mümkün oldukça çok satış kanalı üzerinden dokunmayı başarabilmektir.

Omni Channel Stratejisinin Getirileri ve Faydaları Nelerdir? 

Markalar, müşterilerinin sınırsız bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli olan tüm imkânları hazırlamakla yükümlüdür. Müşterilerin sınırsız bir şekilde alışveriş deneyimi yaşaması, alışveriş sürecinin hızlı bir şekilde ve istenilen biçimde yürütülmesi, bir markanın tercih sebebi olmasında en önemli kriterlerden biridir. Hiçbir müşteri, satın aldığı ürünün çok uzun zaman sonra bazen de hatalı bir şekilde teslim edilmesini istemez. Marka ile müşteriler arasındaki alışveriş bağının sorunsuz olarak yürütülmesi için omni channel yeni nesil taşımacılık hizmetleri devreye girer. Satın alma adımının hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması bir markanın kimliğini, değerini ve sürdürülebilirliğini de büyük ölçüde etkiler. Omni channel lojistik sistemleri kullanarak markanızın hızlı bir şekilde büyüme atakları gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Omni Channel Yaklaşımı Sayesinde Elde Edecekleriniz Nelerdir? 

· Hem birbiriyle etkileşimli hem de kitle iletişim temelli kanallara sahip olabilirsiniz.

· Perakende alanlar, fiziki ve çevrimiçi mağazalar, doğrudan pazarlama, müşterilerle temas noktalarına sahip olma, mobil ve sosyal medya kanallarını kullanma avantajı elde edebilirsiniz. 

· Tüm kanallarınız birbirleriyle entegre hale gelir. 

· Müşterilerle perakende noktaları ve marka kanalları arasında etkileşim sağlarsınız. 

· Sahip olunan kanalların tamamını ortak bir noktadan sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

· Stok takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. 

· Müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 

Omni Channel Lojistiğinde Başarılı Olmak

Başarılı bir omni channel lojistiği operasyonu için müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamanın önemi kadar organizasyonel yapının da omni channel dinamiklerine uygun dizayn edilmesi büyük önem taşır. Doğru bir omni channel yönetimi için gereksinimlerin belirlenmesi en başta çözülmesi gereken konudur. Hangi alanlarda ne tür ihtiyaçların olduğu ve bu ihtiyaçlara dair nelerin yeniden tasarlanması gerektiği gibi konular dikkatli şekilde belirlenmelidir. Özellikle lojistik süreçlerinin doğru işlemesi sürecin başarısı için kritik öneme sahiptir. Zira bu lojistik süreçlerinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık tüm yapının çökmesine neden olabilir. Bu nedenle lojistik süreçlerinin yönetiminde doğru iş ortağı seçimi, sürecin en kritik kararlarından biridir. 

Herhangi bir şirket omni channel stratejisine geçiş yapma kararı aldığı anda ürünleri doğal olarak birçok kanaldan erişilebilir hale gelir. Bu noktada en kritik konu, stokların tüm satış kanallarına entegre olması ve doğru şekilde yönetilmesinin zorunluluk haline gelmesidir. Omni channel yapının en büyük zorluğu; müşterinin satın alma esnasında bir kanaldan diğer bir kanala çok kolay şekilde geçebilme imkanına sahip olmasıdır. Bu noktada müşteri davranışının anlık olarak takip edilmesi ve verilerin gerçek zamanlı olarak depo yönetim sistemlerine akması, bu sistem üzerinde de stokların doğru şekilde yönetilmesi kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak omni channel lojistiğinde gemideki maldan, depodaki ürüne kadar tüm sürecin kusursuz bir şekilde yönetilmesi gerekir ki bu da ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimine ihtiyaç duyar. 

Günün sonunda omni channel’da başarı, B2B ve B2C lojistiğinin koordineli bir şekilde yönetilmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle ilgili hedef müşteri ihtiyaçlarına göre tüm süreçlerin organize edilmesi bir gerekliliktir. Sorunsuz bir iş akışı oluşturmak için uluslararası deneyime sahip, uçtan uca çözüm sunan; envanter, teslimat vb. tüm süreçleri yönetme kapasite ve kabiliyetlerine sahip, tecrübeli bir iş ortağı ile çalışmanızı öneririz. Diğer türlüsü beklentinizin aksine size fayda değil zarar getirecektir.

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın