Politika ve Kalite Belgeleri

Sürekli gelişen müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak, tam zamanında, eksiksiz ve en uygun maliyetle karşılayabilmek amacıyla;

 • Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için değer yaratacak her türlü yenilik ve teknolojiyi kullanmak,
 • Müşteri güvenini en temel gereklilik olarak kabul etmek,
 • Takım ruhu ile çalışan insan kaynağımızla sürekli gelişimi hayata geçirmek,
 • Çalışanlarımızın en büyük varlığımız olduğu bilinciyle; planlı eğitimler gerçekleştirerek gerekli yetkinlikleri kazanmalarını ve tüm süreçlerimizde hem liderliği hem katılımı arttırarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Firmalar arasındaki farkların, insanlar tarafından oluşturulduğu bilinciyle hareket ederek, insana ve teknolojiye yatırım yaparak sürekli iyileştirmeyi sağlamak      
   
 • Çevreye karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek etik değerlere saygı göstermek ve müşteriler, çalışanlar ve tüm diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak,
 • Sektörümüzle ilgili uygulanabilir tüm şartları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

PLT1-Y.T 15.02.2008-Rev.2-28.04.2021      
 

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

EFQM – Üç Yıldız / Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi

2005 yılında Türkiye Kalite Derneği’ne (KalDer) üye olan Sertrans Logistics, 2010 yılında KalDer’in öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Bildirgesi’ne imza atmış ve EFQM - İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ’nin temel kavramlarını iş yapma biçimi olarak kabul ettiğini kamuoyuna bildirmiştir.

Aynı yıl, EFQM Mükemmellik Modeli aşamalarına başvuru yapan Sertrans, ilk aşama olan Mükemmellikte Kararlılık aşamasına başvurmadan; doğrudan ikinci aşama olan, Mükemmellikte Yetkinlik aşamasına başvurmuştur. KalDer değerlendirici ekibi tarafından gerçekleştirilen masa başı incelemesi ve saha ziyareti sonucunda, EFQM MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK - ÜÇ YILDIZ BELGESİ ’ni almaya hak kazanmıştır.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

BID / Uluslararası Kalite Ödülü ve Kalite Belgesi

Sertrans Logistics’in toplam kalite ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama, sürdürülebilir rekabet ve iş süreçlerinin geliştirilmesinde gösterdiği başarı 2012 yılında uluslararası bir ödül ve belgeyle taçlanmıştır. Merkezi İsviçre’de bulunan Business Initiative Directions (BID) tarafından altın, platin ve elmas olmak üzere 3 kategoride verilen Uluslararası Kalite Ödülleri çerçevesinde Sertrans Logistics, uygulamakta olduğu toplam kalite yönetimi modeli, müşteri memnuniyeti, liderlik, stratejik planlama ve inovasyon alanlarında göstermiş olduğu başarıları temel alınarak 2012 yılında altın kategoride ödüle layık görülerek, hem altın ödülün hem de BID Quality Belgesi’nin sahibi olmuştur.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

Çevre Politikası ve Belgeler

Sertrans Lojistik olarak lojistik hizmetlerimiz ile ilgili tüm faaliyetlerde doğal kaynaklarımızı koruyarak, yarınlara bugünden daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflemekteyiz. Bundan hareketle;

 • ISO 14001 şartlarına göre oluşturduğumuz “Çevre Yönetim Sistemi’mizi sürekli geliştirerek, yayılımını sağlamak ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Lojistik hizmetlerimiz sırasında çevreyle dost teknolojiler ve malzemeler kullanmak,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Atıklarımızı minimum seviyede tutarak çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak ve çevreyi korumak,
 • Atıklarımızın mümkün ise geri dönüşümünü sağlamak ve yeniden kullanımı desteklemek,
 • Çevre yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve gerekli iç ve dış eğitimler ile şirket içi çevre bilincini arttırmak,
 • Sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; etik kurallara, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uymaktır.

PLT3-Y.T 23.01.2013-Rev.01-13.06.2018      
 

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Belgeler

Sertrans Logistics olarak lojistik hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun olarak;

 • Başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturup olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek,
 • İş güvenliği ve sağlığı konularında tüm çalışanların bilinçlenmesi amacıyla eğitimler düzenlemek, diğer paydaşların bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
 • Tüm çalışanların, direkt veya gerektiğinde çalışan temsilcisi yolu ile sisteme katkılarını sağlayabilmek için; katılım, danışma ve bildirim yolunu kullanarak daha uygulanabilir bir İSG Sistemi kurmak, proaktif bir yaklaşım çerçevesinde iş güvenliğinin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanların ve diğer paydaşların karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmek, riskleri ortadan kaldırmak, minimize etmek için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Kazaları önlemek ve herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları minimize etmek için yöntemler geliştirmek,
 • Yasalar, yönetmelikler, diğer ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda İSG Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek, sürekli iyileştirmek Sertrans’ın temel iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.

PLT4-Y.T 23.01.2013-Rev.01-12.02.2020      
 

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Politikası ve Belgeler

Ürün ve hizmet mükemmelliğini hedefleyen SERTRANS tarafından “ Her müşteri şikayeti bir iyileştirme fırsatıdır.” anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle SERTRANS’ a yapılan şikayetler ve bu şikayetler için yapılan iyileştirmeler, mükemmellik yolunda çıkılacak bir basamak olarak görülmektedir ve bu anlayışla SERTRANS çalışanları tüm sürecin başlangıcından bitişine kadar her aşamada müşteriler ve şikayetlerine önyargısız davranır ve şikayetler adil ve tarafsız bir biçimde ele alınır.

 • SERTRANS, müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunar.
 • Sunulan hizmetlerde hızlı reaksiyon süresi sunar.
 • Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğu bilincinde olup, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapılmasını sağlar.
 • Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için temel ilke sayar.
 • Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar.
 • Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sağlar.
 • Müşteri şikayetlerinin yönetimi süreci açıktır ve müşteriler tarafından ulaşılabilir.
 • Şikayette bulunan müşteri bilgileri gizlidir. Bilgiler şikayet sahibinin rızası olmadıkça şirket dışında üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.
 • Müşteriler tarafından SERTRANS’ a bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında, herhangi bir ücret talep edilmez, herhangi bir şekilde kazanç sağlanmaz, şikayet sahibi ile yapılan mutabakat sonucu şikayetin çözümünde ortaya çıkacak masrafların bir kısmını ya da tamamını şikayet sahibinin üstlenmesi talep edilebilir.

PLT2-Y.T 02.02.2010-Rev.01-02.07.2019      
 

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

Bilgi Güvenliği Politikası ve Belgeler

Sertrans Lojistik’in ve paydaşlarının saygınlığını, imajını, marka değerini ve güvenilirliğini korumak için;

 • İş süreçlerimize ait iş sürekliliğini sağlamak adına bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirlik çerçevesinde ele almayı ve bu kapsamda oluşan riskleri, fırsatlar da dahil olmak üzere değerlendirmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi, ISO 27001 standardına uygun kayıt ve dokümantasyonun oluşturulması, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi yönünde yapılandırmayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili sorumlu olduğumuz tüm yasal şartları takip etmeyi,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik eğitimleri alması ve sistemin sürekli gelişimi için tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli bir biçimde bu amaca yöneltmeyi taahhüt ederiz.

SRTBIL003-Y.T 06.11.2013-Rev.01-13.11.2017      
 

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın


 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür. 

Uluslararası geçerliliği bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sayesinde Sertrans, ithal edilen eşyayı direkt olarak tesise alabilmekte ve ihraç edilen eşyayı da tesisten direkt olarak gümrük sınırına gönderilebilmektedir. Bu sayede gümrükleme işlemleriniz hızla yürütülmektedir. 

Sertrans, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında “İzinli Gönderici” ve “İzinli Alıcı” yetkilerine sahiptir.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

Rekabet Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

Sosyal Uygunluk Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

İstihdam Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmama Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

 

İş Etiği ve Bütünlüğü Politikası

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın.

close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın