Sağlık Lojistiği Nedir?

Lojistik, bir ürünün üreticiden çıkıp tüketicinin eline ulaşana kadar geçirdiği ambalajlanma, depolanma, saklanma, taşınma ve tüketiciye teslim edilme aşamalarını kapsar. Üreticide başlayıp tüketicide son bulan bu süreç belirli miktardaki ürünün belirlenen süre içerisinde teslim edilmesini ifade eder. Lojistik çok sayıda sektörde ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Bu nedenle lojistik hizmetlerinin uzmanlık alanlarına göre ayrılması işinde uzman kişilerce sürecin yürütülmesini ve buna bağlı olarak çok daha verimli işlemesini sağlar. Sağlık lojistiği de lojistiğin alt kollarından biridir.

Sağlık Lojistiği Nedir?

Lojistik faaliyetlerinin en önemli kollarından biri olan sağlık lojistiği, ilaç, hammadde, tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin üretimi ve ithalatı ile bunların depolanması, muhafaza edilmesi ve anlaşılan noktaya güvenli şekilde taşınarak teslim edilmesi sürecini ifade eder. Hastane lojistiği ve ilaç lojistiği olarak da adlandırılan sağlık lojistiği tamamen Sağlık Bakanlığı’nın gözetimi ve kontrolü altında işleyen bir süreçtir. Doğrudan insan sağlığı ile ilgili olan bu süreçte yaşanabilecek en ufak bir aksamanın veya hatalı işlemin telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebileceği açıktır.

Sağlık Lojistiğinin Genel Hatları

Sağlık lojistiğinin planlı, düzgün ve yönetmeliklere uygun şekilde işlemesi oldukça önemlidir. Bu lojistik dalına konu olan ürünler ağırlıklı olarak ilaçlar olmakla birlikte tıbbi malzemeler ve cihazlar da bu kapsamdadır. Üretici tarafından tedarik edilen bir ilacın, tıbbi malzemenin veya cihazın kullanılmak üzere yönlendirildiği konuma ulaştırılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan tıbbi atıkların da çevreye zarar teşkil etmeyecek şekilde taşınarak uzaklaştırılması sağlık lojistiğinin görev alanına girer. Bu noktada ilaçların birbirinden farklı muhafaza koşullarının dikkate alınması ve tıbbi malzemeler ile cihazların zarar görmeye yatkın olduğunun göz önünde bulundurulması önemlidir. Sağlık lojistiği faaliyetleri planlanırken ilaçların bozulmaması ve tıbbi malzemeler ile tıbbi cihazların kırılmaması ve herhangi bir darbeye maruz kalarak zarar görmemesi öncelikli amaç olmalıdır. Etkin bir lojistik hizmeti sağlık hizmetlerinin hızlı ve verimli işleyebilmesine büyük destek sağlarken sağlık sektörüne zaman kazandırır.

Sağlık Lojistiğinde Yer Alan Aktörler Kimlerdir?

Tıbbi ürünlerin üreticiden veya tedarikçiden çıkıp sağlık çalışanlarına ulaşmasına kadar geçen süreci kapsayan sağlık lojistiğinin farklı aşamalarında görev alan aktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

● Sağlık lojistiğinde sürecin en başında üreticiler ve tedarikçiler yer alır. Bu aktörler ilaçların, tıbbi malzemelerin ve tıbbi cihazların üretimini veya tedariğini gerçekleştirerek dağıtıma hazır hale getirirler.

● Dağıtıma hazır hale gelen ürünleri sonraki aşamada dağıtıcılar üstlenir. Ürünlerin muhafaza edildiği depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesinden de sorumlu olan dağıtıcılar üreticiden ve/veya tedarikçiden aldıkları tıbbi ürünleri alıcıya hazır hale getirirler. Depoların sıcaklığı tıbbi ürünlerin sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi için gereken optimum ayarda bulunmalı ve elbette ki hijyen kurallarına da uygun olmalıdır.

● Dağıtıcılardan sonraki aşamada sunucular yer alır. Sağlık hizmetine sunulan ürünlerin hangilerinin hangi tüketiciye uygun olduğuna ve hangi noktaya gönderileceğine sunucular karar verir. Sunucular kendilerine emanet edilen ürünlerin stok kaydını tutarak girişini yapar ve bunları dağıtıma hazır hale getirir. Stok kaydını tutuyor olmalarının bir sonucu olarak tıbbi ürünlerde herhangi bir eksik veya hasar olması durumunda sorumluluk sunuculara ait olacaktır.

● En son aşamada tıbbi ürünlerin teslim edildiği sağlık kuruluşları ve bunlardan sağlık hizmeti alan hastalar yer alır.

Son yıllarda sağlık sektörünün gösterdiği gelişmeye bağlı olarak tıbbi ürünlerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Hastalarına hızlı ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak için bu ürünlere ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarının etkin bir sağlık lojistiği hizmetine ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. Sertrans Logistics olarak sektöre özel çözümlerle ve profesyonel ekibimizle sağlık lojistiği hizmetlerinde yanınızdayız.

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın