Sürdürülebilir Lojistik Yaklaşımları

Sürdürülebilir Lojistik

Son yıllarda sera gazı etkisi, küresel ısınma, enerji kaynaklarının tükenmesi, karbon salınımı gibi çevre sorunları artış göstermektedir. Bu nedenle, üretim ve taşıma faaliyetlerinde sürdürülebilirlik kavramına uygun faaliyetlerin sağlanması önemlidir. Sürdürülebilirlik, farklı uygulama alanlarında üretim ve diğer faaliyetlerden dolayı oluşan zararlı etkilerin azaltılarak çevre sorunlarının önlenmesi olarak tanımlanabilir.

En son yayınlanan raporlar özelinde, lojistik sektörünün kendi içinde sera gazı emisyon oranına dağılımına baktığımızda, taşımacılığın %89 depolamanın ise %11 seviyelerinde sera gazı emisyon payına sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, lojistik sektöründe sürdürülebilirlik doğru şekilde inşa edilebilmesi için trafiğin doğru yönetilmesini yanı sıra kaynakların etkin ve verimli kullanımı, hizmet kalitesini geliştirilmesi adil ve serbest rekabet ortamının oluşturulması, enerji verimliliği ve çevresel duyarlılık maksimum seviyeye çıkartılması, yatırımların doğru şekilde finanse edilmesi ve eğitim gibi konuları da önem kazanmaktadır. 

Lojistiğin kendi içinde en çok sera gazı emisyonuna sahip olduğu alan olan uluslararası nakliye alanında konuyu değerlendirecek olursak. Bu alanda malların ulaştırılmasında farklı ulaşım seçenekleri kullanılır ve taşıma sırasında kullanılan araçlar genellikle fosil yakıtlarla kullanılan taşıtlardır. Dolayısıyla, lojistik sektöründeki ulaştırma faaliyetlerinde kullanılan taşıtlara bağlı olarak karbon salınımı meydana gelmektedir. Bu nedenle, uluslararası nakliye alanında sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması sektörün ürettiği toplam sera gazi emisyon salımının azaltılmasına önemli oranda etki edecektir. Sürdürülebilir lojistik kavramına ve faaliyetlerine gelin birlikte bakalım.

Sürdürülebilir Lojistik Yaklaşımları

Lojistik sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması için tedarik zincirindeki önemli alanlarından biri olan taşımacılık faaliyetlerine bağlı oluşan çevresel zararların azaltılması gerekir. Bu nedenle, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sürdürülebilir lojistik yaklaşımlar benimsenmesi önemlidir. Sektörel bazda daha sürdürülebilir faaliyetler için yeşil lojistik, yalın lojistik ve tersine lojistik gibi farklı yaklaşımlar uygulanır. Dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilerle desteklenen bu yaklaşımlar ile lojistik sektöründe önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Yeşil Lojistik

Yeşil lojistik veya yeşil taşımacılık olarak ifade edilen yaklaşım, sektörel faaliyetlerde karbon salınımlarının azaltılmasını amaçlayan uygulamalara dayanır. Çevresel ve ekonomik olarak pek çok avantaj sağlayan yeşil lojistik, kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlar. Lojistik sektöründeki taşıma faaliyetlerine bağlı oluşan çevresel etkilerin minimize edilmesi bu yaklaşım ile mümkündür.

Yeşil lojistik, taşıma faaliyetlerinde gerçekleştirilen uygulamaların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Geleneksel lojistik stratejilerinden farklı olarak yeşil lojistik yenilikçi uygulamalar ile yapılır. Dijital sistemler, yenilik ve inovasyon ile desteklenen yeşil lojistiğin çevresel açıdan pek çok faydası bulunur. Bunun yanı sıra yeşil lojistik, işletmelere müşteri memnuniyetinin artırılması, pazar rekabetinin yükseltilmesi, lojistik sektöründeki hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi gibi farklı avantajlar da sağlar.

Tersine Lojistik

Tersine lojistik, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması için uygulanan yeni bir yaklaşımdır. Geleneksel lojistik uygulamalarında mal ve hizmetlerin ulaştırılması ile tedarik zinciri süreci sona erer. Ancak, tersine lojistikte geleneksel uygulamalardan farklı olarak tedarik zinciri kontrol evresi ile tamamlanır. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerin dağıtılmasından sonra gözden çıkarılan malların yok edilmesi veya geri dönüştürülmesi için kontrol süreci gerçekleştirilir. Tersine lojistik ile atık haline gelen ürünler kontrol edilerek geri dönüştürülür. Dönüşüm kapsamına alınmayan atık ürünler ise yok edilir.

Yalın Lojistik

Sektördeki sürdürülebilir yaklaşımlardan birisi de yalın lojistiktir. Yalın lojistik kaynakların verimli, etkin kullanılmasını dayanan bir yaklaşımdır. Böylece, taşıma faaliyetlerinde kaynak korunumu ile israfın azaltılması amaçlanır. Yalın lojistik uygulamaları sadece çevresel fayda sağlamaz, zaman, iş ve ekonomik kazanç konusunda da katkı sunar. Dolayısıyla, yalın lojistik sürdürülebilirlik açısından sektöre pek çok kazanım sağlayan bir yaklaşımdır.

Lojistik sektöründeki yalın uygulamalar, tedarik zincirinde katma değer üretmeyen tüm stratejilerden uzaklaşmayı gerektirir. Yalın lojistik, en az maliyet ile en kısa zamanda mal, hizmetlerin yerine ulaştırılmasını hedefler. Bu nedenle, tedarik zinciri sürecinde depolama miktarı az tutulur. Yalın lojistiğin temel prensibi, yüksek üretimin hızlı dağıtım ile tamamlanmasıdır.

Sürdürülebilir Lojistiğin Avantajları

Sürdürülebilir lojistikte uygulanan tüm sistem ve yaklaşımların, ileri teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ile entegre edilmesi sayesinde sektörel bazda pek çok avantaj sağlanabilir. Küresel pazara entegre olmak isteyen, markalaşmayı hedefleyen işletmelerin sürdürülebilir lojistik stratejilerini uygulamaları önemlidir.

İşletmelerin yeşil lojistik, tersine lojistik ve yalın lojistik gibi sürdürülebilir yaklaşımları benimsemesi ile taşıma faaliyetlerine bağlı oluşan çevresel etkiler azaltılabilir. Bunun yanı sıra, işletmelerin yenilikçi uygulamalarla küresel pazara entegre olması kolaylaşır. Mal ve hizmetlerin dağıtımında yeni nesil teknolojilerin kullanılması ise müşteri memnuniyetini artırır.

Sürdürülebilir lojistiğin önemli faydalarından birisi tedarik zinciri sürecini hızlandırmasıdır. Zaman, maliyet, işten tasarruf sağlayan sürdürülebilir yaklaşımlar, aynı zamanda müşteri ile işletme arasındaki güveni de tazeler. Taşıma faaliyetlerinde açık iletişim, kolay takip, şeffaflık sağlayan uygulamalar ile sürdürülebilir lojistik işletmelere uzun vadeli kazanımlar sağlanır.

Mal ve hizmetlerin sürdürülebilir lojistik yaklaşımlar ve yeni nesil teknolojiler ile müşterilere ulaştırılmasını istiyorsanız, küresel pazarda büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorsanız Sertrans Logistics'in profesyonel hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON EKLENEN BAŞLIKLAR

Almanya dış ticaret pazarını keşfet

Almanya dış ticaret pazarını keşfet

Almanya dış ticaret pazarını derinlemesine keşfedin. Fırsatlar ve ipuçları yazımızda.

KEŞFET
Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri

Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 Ağustos ayı dış ticaret verileri karşılaştırmamızı yazımızda inceleyebilirsiniz.

KEŞFET
Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 Temmuz ayı dış ticaret verileri karşılaştırmamızı yazımızda inceleyebilirsiniz.

KEŞFET
Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat nedir ve lojistik sektörüne ne gibi etkileri vardır? Yeşil mutabakat

KEŞFET
Lojistikte Dünya Trendlerine Bakış

Lojistikte Dünya Trendlerine Bakış

Lojistik sektöründe dünyadaki trendler hangi yöne gidiyor? Detayları yazımızda

KEŞFET

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın