Taşımacılıkta Yeni İhtiyaç ve Uygulamalar

Taşımacılık, tarihsel süreçte insanla beraber var olmuş ve insanların ihtiyaçlarına göre şekillenerek günümüze kadar gelişme kaydetmiş bir hizmettir. Taşımacılık sektörü, sanayi ya da tarım sektörü gibi mal üreten bir sektör olmamakla birlikte diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde etkili rol oynar. Taşımacılığın bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmasının sebebi, insanların bir yerden başka bir yere gitme isteği veya ihtiyacı, bir yerde üretilen malın farklı ya da fazla olması ve doğal kaynakların her bölgede eşit bir şekilde var olmamasıdır. İnsanların ve hayvanların kas gücünün kullanılması ile başlayan taşıma işlemi, tekerleğin icadıyla kolaylaşmış, sonrasında teknolojinin ilerlemesiyle çeşitli araçlar ve yollar ile gelişmiştir. Zaman içerisinde taşımacılık;

• Kara yolu taşımacılığında kas gücünden elektrikli araçlara,

• Sanayi devrimi ile birlikte rüzgar ve kas gücü ile seyreden gemilerden buharlı gemilere,

• Yine sanayi devrimi ile hayatımıza giren demir yollarında hız kat etmeye,

• Son olarak da hava araçlarının geliştirilmesiyle de havayolu taşımacılığına evrimleşmiştir. 

Taşımacılık Sektöründe Günümüz Teknolojileri

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında ise taşımacılıkta yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı ve bununla birlikte bu alanda yeni uygulamalar geliştirildi. Öyle ki taşımacılık sektörünün 21. yüzyılda, gen ve bilişim teknolojileri ile birlikte gelişmesi beklenen üç sektörden biri olduğu belirtiliyor. Bu denli büyüyen ve gelişen bir sektörün ekonomiye katkıları da göz ardı edilemez. Tüm dünyada ve ülkemizde taşımacılık sektörü ekonominin büyüme dinamikleri arasında yer alıyor.

Taşımacılık sektörünün ihtiyaçları, en genel kapsamıyla geçmiş ve gelecek zamandan bağımsız bir şekilde, yüksek kapasite ve düşük maliyet ile mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde kalkış noktasından varış noktasına ulaşılmasıdır. Daha derine inildiğinde ise taşınan şeyin özelliğine göre ihtiyaçlar da şekillenmektedir. Örneğin, hayvansal ürünlerin taşınmasında soğuk zincirin kırılmaması için araçlar buna uygun olmalıdır.

Teknolojideki bu hızlı gelişimin taşımacılık sektörüne etkisi, rekabet ortamında yoğunlaşma yaşanmasını da tetikleyerek müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılama konusunda şirketleri bir yarış içerisine soktu. Sonuç olarak da hem hizmet hem de donanım olarak büyük çapta gelişme kaydedildi. Artık müşteriler, hizmet sağlayıcıları ile kolayca bir araya geliyor ve taşımacılık hizmeti anbean takip edilebiliyor.

Yeni İhtiyaç ve Uygulamalar

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde tanımlanan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile taşınan kargo, eşya veya yolcu hareketleri anlık olarak takip edilip süreçle ilgili istatistikler tutuluyor. Bu istatistikler sayesinde günlük ne kadar eşya ve kargo taşındığı, taşınan eşya ve kargoların nereden nereye taşındığı, hangi güzergahların ve yolların sıklıkla kullanıldığı, taşınan eşya ve kargoların ağırlıkları ve cinslerine kadar birçok alanda yararlı istatistikler tutulup bu yönde geliştirmeler yapılıyor. Bu sayede de verimlilik ve güvenlik artmış oluyor. 

Dijital sistemlerin gelişmesi ile birlikte operasyonel faaliyetler hızlanıyor. Türkiye’nin her şehrinde daha çok müşteriye ulaşılıyor, müşteriler bakanlık onaylı firmaları tercih ediyor. Yol boyunca oluşabilecek sorunlar minimuma indirilip müşterilere 7/24 çağrı merkezi desteği sağlanıyor. Yine dijital sistemler ve bakanlık denetimi ile birlikte şeffaf olmayan karmaşık fiyatlandırmanın önüne geçilmiş oluyor.

Teknolojinin gelişmesi, ihtiyaçlara çözüm getiren yeni uygulamalar sağlamakla birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Geliştirilen araçlarla zaman içerisinde insan ve hayvan gücü neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. İnsan hatasından kaynaklı zararın önüne geçilmesi adına ise güncel eğilimler tamamen sürücüsüz araçlara yönelik olarak ilerliyor. Günümüzde de geleceğin vazgeçilmezlerinden olacak sürücüsüz araç ve sürücüsüz kamyonların test sürüşleri gerçekleştiriliyor. İnsansız hava araçları (drone) da günümüzde oldukça popüler. Genellikle görüntü almak için kullanılan drone'lar, yavaş yavaş taşımacılık sektöründe de karşımıza çıkmaya başlıyor ve yine gelecekte hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

İnsanların halihazırda kullandığı taşıtlar uydu üzerinden görüntülenmeye ve takip edilmeye başlanmıştı. İnsansız araçlarla birlikte bu araçların takibi tamamen uydular üzerinden sağlanmaya başlanacak. Fiziksel otomasyonların yanı sıra dijital dönüşüm hareketinin getirisiyle yazılımsal otomasyonlar taşımacılık sektörü içerisinde hızla gelişecek. Sertrans Logistics dijital dönüşüm hareketine paralel olarak ilerleyen çalışmalarını dijitali temele alarak sürdürmeye devam ediyor. Geliştirilen yazılımlar taşımacılık hizmetinin arka planında hem müşteri ilişkileri yönetimi hem bütçe ve maliyet işlemleri hem de fiziki işlemlerin kontrolünde çalışıyor. Her geçen gün artan bilgi birikimi ve büyük veri ile birlikte yazılımsal ve donanımsal otomasyonların geliştirilmesi taşımacılık sektörünü geleceğin parlayan bir yıldızı haline getirecek. Bu alanın öncü kurumlarından biri olan Sertrans Logistics, inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor ve bu sayede müşterilerine de maliyet avantajı sağlayıp yüksek rekabet gücü sunuyor. 

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın