Tekstil Sektöründe E-Ticaret Lojistiği Yönetimi

Online satışlar, 2020 Mart ayı itibarı ile oldukça hızlı bir yükseliş gösteriyor. Uluslararası verilere göre, online alışveriş yüzdelerindeki artış, üç haneli rakamlara ulaştı. Bu artış özellikle kişisel bakım, tekstil ve ev bakımı ürünleri üzerinde yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılında yayınladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, online alışverişte en fazla satın alınan ürünler, kadınlarda %68,5 ve erkeklerde %54,2 oranı ile giyim ve yan ürünleri olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla tekstil sektörü özelinde de belli bir artıştan bahsetmek mümkün. Bu durum, ürün ve materyallerin tedariğinden satıcıya, satıcıdan tüketiciye ulaşma sürecine kadar yaşanılan sürecin pürüzsüz bir şekilde ele alınması gerektiğinin bir göstergesi haline gelmiş durumda. Bu noktada tekstil sektöründe e-ticaret lojistiğinin önemi, rekabet dinamiklerinde de dengelerin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunun bir kanıtı niteliğinde. Tekstil ürününün, tüketici tarafından satın alınmasıyla başlayan süreç, tedariği, depolanması, lojistiği ve tüketiciye ulaşması ile sonuçlandığı düşünüldüğünde tüm bu aşamaların tam ve eksiksiz şekilde sürmesi için e-ticaret lojistiğinin çok iyi yönetilmesi lazım geliyor.

Tekstil Sektörünün E Ticaret Lojistiği İhtiyaçları

Firmaların, ürünlerinin tanıtımdan müşterinin eline geçmesine kadar tüm aşamalarda disiplinli, dakik ve tam performansla çalışması müşteri sadakatinin artmasını da sağlıyor. Tekstil sektörü özellikle hızlı moda söz konusu olduğunda her zaman hızlı ve pratik bir lojistik sürecine ihtiyaç duyuyor. E-ticaretin yükselişe geçmesi ve sektörel bazda rekabetin birdenbire artması, hıza ve pratikliğe duyulan ihtiyacı da kaçınılmaz kılıyor. Tüketici beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ürünlerin en hızlı şekilde herhangi bir hasara uğramadan tüketiciye ulaştırılması ve stok hacimlerinin tüketim hacmine uygun şekilde denetlenmesi, bir diğer deyişle sektör KPI’ları, aslında büyük ve kaçınılmaz ihtiyaçlar olarak gün yüzüne çıkıyor.

Sektör KPI’ları

E-ticaret sürecine dair doğru ve stratejik bir planlama yaparken sektör KPI’larını göz ardı etmemek ve bu ihtiyaçlara uygun bir planlama yapmak, doğru bir süreç yönetiminin anahtarları arasında yer alıyor. Peki, sektör KPI’ları neler?

• Hız: Ürün siparişi verildikten ve ödemesi alındıktan sonra lojistiğin en önemli aşaması başlıyor. Ulaşım aşaması başta olmak üzere tüm aşamaların hızlı şekilde gerçekleşmesi tekstil sektöründe birincil esas olarak öne çıkıyor.

• Hasarsızlık / kusursuzluk: Stoklu çalışan firmaların ürünlerini doğru şekilde depolaması zorunluluğu bulunuyor. Saklama koşullarının en iyi şekilde olması, ürünlerin de sağlam şekilde kalmasını sağlıyor. Taşıma esnasında da ürünlerin korumalı kutularda saklanması gerekiyor.

• Hacim: Stoklu çalışan firmalarda ürün stok miktarı ve günlük çıkış kapasitesini bilmek büyük önem taşıyor. Hacmin doğru şekilde planlanması ile satışların aniden yükselmesi gibi durumlarda stoğun uygun şekilde dağıtılarak tüketici mağduriyeti yaşanmadan sürecin yürütülmesi gerekiyor.

Tekstilde E-ticarette Yaşanan Rekabette Öne Çıkmak İçin Yapılması Gerekenler

E-ticaretteki rekabet, online alışverişte yaşanan büyük artış sebebiyle gün geçtikçe artıyor. Organizasyonun her parçasının doğru planlanması, rekabet ortamında şirketin bir adım öne geçmesini sağlıyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların  e-ticarette yaşanan rekabette öne çıkmak için öncelikli olarak dijitalleşme sürecine başlamaları gerekiyor. Dijital sistem, performans eksiklikleri, gecikmeler, iadeler gibi sistemsel işlerin tamamını otomatik olarak takibini ve doğru şekilde raporlanmasını sağlıyor. Tüm bu sürecin manuel takibi, insan hatası nedeniyle her zaman doğru sonuçlanamayabiliyor. Taşıma, depolama, ürün çıkış hacminin bilinmesi gibi konuların dijital sisteminden gelen raporlarla belirlenmesi çok daha net bilgi anlamına geliyor. Bununla birlikte lojistik yönetiminin e-ticaret hacimlerine uygun şekilde planlanması önem taşıyor. E-ticaret sektöründe belirlenen hedefler, bu hedeflere ulaşmada yaşanan negatif ve pozitif durumların raporlanması, tam kapasiteyle çalışan bir otomasyon sistemi, pazarlama, satış planlamalarının hacme uygun olarak planlanması da mutlaka dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Tekstil Sektöründe Markalaşma

Rekabet ortamında firmaları öne çıkaran en önemli özellik, markaları. Tüketiciyi satın almaya yönlendiren ise markaların hikayeleri. Markalaşma sürecinin doğru organize edilmesi ve marka kimliğinin oluşturulması e-ticarette de daha yüksek satış oranlarına ulaşılmasına yardımcı oluyor. Sosyal medya kanalları üzerinden tüketiciye ulaşma çalışmalarının yanı sıra marka bilinirliğini sağlayan kampanyaların sürdürülmesi ve marka itibarının doğru bir lojistik süreç ekseninde korunması güçlü bir marka kimliği yaratma konusunda şirketlere gözle görülür bir ilerleme sağlıyor.

Sosyal Medyanın E-Ticarete Etkisi

Sosyal medya kişiselleştirilmiş bir reklam mecrası olarak düşünüldüğünde e-ticaret açısından büyük bir potansiyel taşıdığı bir gerçek. Sosyal medya üzerinden kullanıcı kendi hesapları ve bir şekilde takipleştiği, arkadaş olduğu ve beğendiği hesaplardan kurduğu dünyada kendi tercihleri hakkında bilgilere de yer veriyor. Firmalar, potansiyel tüketiciye, kullanıcının sosyal medya hesaplarındaki davranışlarına, kullandıkları anahtar kelimelere ve paylaşım kriterlerine göre ulaşıyor. Bunun için sosyal medya analizleri, yapay zeka donanımları ile beslenen bir veri kaynağı olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla sosyal medyanın e-ticarete etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Bu nokta güçlü bir sosyal medya kampanyasının yürütülmesi markalara da artı değer katıyor.

Tekstil Sektöründe E-Ticaret Lojistiği Deneyiminin Önemi

E-ticaret lojistiğinin tekstil sektörü için önemini birkaç açıdan ele almak mümkün. Öncelikle son kullanıcının satın aldığı ürünün doğru şekilde tedariği, ara depolarda tutulma süresi, doğru yöntemle saklanması ve hızlı şekilde iletilmesi, önemli kriterler arasında yer alıyor. Tüm bu aşamaların dijital olarak takibi, analizi ve raporlanması ile e-ticaret lojistiği en verimli şekilde deneyimlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu aşamaların her birinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi markalara artı değer katarken büyümelerine de yardımcı oluyor.

Tekstil sektöründe e-ticaret ve lojistik birbirinden ayrılmayan iki mühim parça. Her ikisinin de tam kapasiteyle ve verimli olarak çalışabilmesi için birbirinden beslenmesi önem taşıyor. 

Sertrans Logistics, 30 yılı aşan ulusal ve uluslararası lojistik uzmanlığı ile depolama, gümrükleme, dağıtım ve e-lojistik alanlarında uçtan uca hizmet vererek tekstil sektöründe ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketiniz için sektörel ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor.

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın