Yeşil Mutabakat Nedir? Lojistik Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Yeşil Mutabakat ve Lojistik Sektörü Etkileri

Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve iklim değişikliği gibi konular, toplumların ve iş dünyasının gündeminde önemli bir yer tutmakta. Küresel dönüşüm sürecinde, lojistik sektörü, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, kendini yeniden şekillendiren sektörlerden biri ve yeşil mutabakatın etkisiyle geleceğe yönelik atılan adımlar hızlandırılmak durumunda. Pandemi sonrası dönemde ortaya çıkan bu değişim, lojistik sektörünün geleceğini şekillendirirken aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sektörün oluşumuna da katkı sunuyor.

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2019 yılında ortaya koyduğu bir iklimle mücadele stratejisidir. Bu strateji, sürdürülebilirlik sağlamak ve karbon salınım yapısını dönüştürmek amacıyla çeşitli politika önlemlerini içerir. Stratejinin hedefi, 2030 yılına kadar karbon salınımını %50 azaltmak ve 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmektir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için AB, tüm ekonomi politikasını yeşil dönüşüm perspektifiyle yeniden şekillendirmekte ve ilave tedbirler geliştirmektedir.

 

 

Yeşil Mütabakatın Lojistik Sektörüne Etkileri

Karbon salınımıyla dikkat çeken lojistik sektörü, küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak, yeşil mutabakatın hedeflerini gerçekleştirmede kilit bir rol sahip. Sektör, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %5'ini tek başına oluşturan önemli bir çevresel etkiye sahip olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu nedenle, sektörün karbon salınımını azaltmaya yönelik çabaları ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemesi büyük önem taşıyor.

Lojistik bir bütün olarak taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinde dünyada üretilen toplam enerjinin önemli bir kısmını tüketiyor. Daha sürdürülebilir uygulamalar ve dijitalleşmiş depolama sistemleriyle desteklenen lojistik süreçler, enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahip. Optimize edilmiş rotalama ve taşıma planlamasıyla yakıt tüketimini azaltırken dijital teknolojilerle verimlilik sağlayabiliriz. Örneğin, akıllı depolama sistemleri, envanter yönetimini iyileştirerek gereksiz stokların azaltılmasına ve depolama alanının daha verimli kullanılmasına olanak tanımak mümkün. Ayrıca, otomatikleştirilmiş ve dijitalleşmiş süreçler, işlemlerin daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar, kağıt kullanımını azaltır ve manuel hataları minimize eder.

Tedarik zinciri boyunca kaynakların izlenmesi, tedarikçilerin çevresel performansının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tedarikçilerle işbirliği yapılması gibi adımlar, çevresel etkilerin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Çevresel standartlara uygun tedarikçiler tercih edilmesi, sürdürülebilirlik kriterleri tedarik zinciri yönetimine entegre edilmesine katkı sağlayacağı kesin.

Sıfır emisyonlu araçlar lojistik sektöründe yeşil mutabakatın önem verdiği konulardan biri. Elektrikli araçlar, hidrojen yakıt hücreli araçlar ve biyoyakıtlar gibi sıfır emisyonlu taşıtlar, karbon ayak izini azaltmak ve hava kirliliğini önlemek için tercih edilen seçeneklerden. Bu araçlar, özelikle şehir içi teslimatlar ve kısa mesafeli taşımacılıkta etkili ve etkin olarak kullanılması mümkün.

Lojistik Sektöründe Yeşil Mutabakat Uygulamaları

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, lojistik sektöründe büyük öneme sahip. Bu çözümleri kullanmak hem verimliliği artırıp maliyetin düşmesine yardımcı olurken hem de çevreyi koruma adına katkı sağlamakta.

Farklı taşıma modlarının entegre edilerek bir arada çalışmasıyla ortaya çıkan intermodal taşımacılık, uluslararası nakliye faaliyetlerinde çevreci yaklaşımların gelmekte. Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu gibi farklı taşıma modlarının kombinasyonunu çalışan model son yıllarda gücünü ve etki alanını geliştirse de henüz istenilen seviyelerde değil. Oysaki bu yaklaşım, taşınan yükün optimum taşıma moduna göre yönlendirilerek enerji ve kaynak kullanımını optimize eder. Ayrıca, daha az karbon salınımı ve çevresel etkiye yol açar. Bu uygulama, karayolu taşımacılığının yoğun olduğu bölgelerde özellikle etkilidir. Intermodal taşımacılık, uzun mesafeli taşımalarda demiryolu veya denizyolu gibi daha çevre dostu taşıma modlarının kullanılmasını teşvik ederken, son dağıtım aşamasında karayolu taşımacılığının kullanılmasını minimize eder. Tüm bu unsurlar dikkate alındığında intermodalin gerek ekonomik gerekse çevresel etkileri nedeniyle önümüzdeki yıllarda etki alanın gelişeceğini düşünüyoruz.

Lojistik sektörünün üzerinden daha yoğun düşünmesi gereken bir diğer konu ise tersine taşımacılık. Tersine taşımacılık, yeşil mütabakat hedeflerine uyum sağlayan ve çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir adım olan bir lojistik uygulamalarından biri konumunda. Boş dönen araçları veya konteynerleri en aza indirerek kaynakların daha verimli kullanılmasını ve karbon salınımının azaltılmasını hedefleyen bir taşıma modeline geçil için bu sürecin uzaman ellerce doğru bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Geleneksel taşımacılık yöntemlerinde, bir yükün teslimatı yapıldıktan sonra geri dönüş aşamasında boş dönen araçlar veya konteynerler sıklıkla görülür. Tersine taşımacılık ise bu boş dönüşleri minimize etmek için çeşitli stratejileri içerir. Örneğin, bir sevkiyatın geri dönüş aşamasında, o bölgede başka bir yük alarak aracın veya konteynerin boş dönüşünü engellemek veya minimuma indirmek için planlama yapılır. Bu yapı eğer doğru yönetilmesi taşıma maliyetleri artacağı gibi çevresel etkiler günden güne artar. Bu nedenle lojistikte uzmanlık önemi bu noktada çok daha önemli bir hal alır.

Tersine taşımacılık, lojistik operasyonlarda etkin rotalama ve yük eşleştirme ile uyumlu çalışması mümkün. Bunu yapabilmek için sadece uzmanlık yetmez aynı zamanda güçlü bir teknolojik alt yapıya da ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede, boş dönüşler azaltılır, taşıma kapasitesi daha iyi kullanılır ve karbon salınımı azalır. Aynı zamanda, maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonların daha verimli hale getirilmesi gibi avantajlara ulaşmak teknoloji ve uzmanlığın bir araya gelmesiyle mümkündür.

Eğer siz de enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümler arıyorsanız, Sertrans Logistics'in uzman ekibinden destek alarak, deneyimli kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle profesyonel çözümler elde edebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON EKLENEN BAŞLIKLAR

Almanya dış ticaret pazarını keşfet

Almanya dış ticaret pazarını keşfet

Almanya dış ticaret pazarını derinlemesine keşfedin. Fırsatlar ve ipuçları yazımızda.

KEŞFET
Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri

Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 Ağustos ayı dış ticaret verileri karşılaştırmamızı yazımızda inceleyebilirsiniz.

KEŞFET
Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 Temmuz ayı dış ticaret verileri karşılaştırmamızı yazımızda inceleyebilirsiniz.

KEŞFET
Sürdürülebilir Lojistik Yaklaşımı

Sürdürülebilir Lojistik Yaklaşımı

Sürdürülebilir Lojistik yaklaşımları son yıllarda sıklıkla konuşuluyor. Detaylar yazımızda

KEŞFET
Lojistikte Dünya Trendlerine Bakış

Lojistikte Dünya Trendlerine Bakış

Lojistik sektöründe dünyadaki trendler hangi yöne gidiyor? Detayları yazımızda

KEŞFET

BLOG

Sektöre yön verebilecek fikirleri sizlerle paylaşıyor, sektörel ihtiyaçlar ve yeni trendler hakkında sizleri haberdar ediyoruz.

KEŞFET
close
Teklif Alın

Bizi Takip Edin.

done
clear

Ana Sayfa
done
clear
close

Portal Girişi Teklif Alın