Yetenek Yönetimi

Sertrans’ta “Yetenek Yönetimi” sistemi ve uygulamaları “Yönetim Kurulu” ve “İcra Kurulu” taahhüdündedir ve en önemli değeri olan insanı referans alarak yürütülmektedir.

Yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında; hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme, eğitim ve gelişim faaliyetleri verileri ile her yıl düzenli olarak; bireysel, departman ve şirket genelinde hazırlanan “Yetenek Yönetimi Sonuç Raporu” oluşturulmaktadır.

Yetenek yönetimi çalışmaları sonucunda Sertrans’ta çalışan her aile üyesinin;

  • Hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu destek belirlenir ve gerekli kaynaklar oluşturulur.
  • Her çalışanın; güçlü alanları ve gelişime açık alanları “Sertrans Yetkinlikleri” referans alınarak bireysel olarak belirlenir.
  • Her çalışan için bireysel ve mesleki gelişim planı oluşturularak gelecek yıla ilişkin, eğitim, gelişim bütçeleri oluşturulur. Koç/Mentör atamaları yapılarak gelişimler yakından izlenir.
  • Çalışanlar Sertrans yetenek haritası içinde konumlandırılır ve yetenek havuzu oluşturulur. Sertrans, yetenek havuzunda bulunan çalışanlara özel geliştirme programları uygular ve Sertrans içinde yükselme olanakları sağlayarak yeni kariyer planları oluşturulur.
  • Yetenek yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar ve sonuçlardan çalışanlar bilgilendirilir ve kendilerinin şirket içinde konumlandırabilmeleri sağlanır.


  Performans Değerlendirme


  Hedef Bazlı Performans Değerlendirme

  Sertrans insan değerini referans alarak tüm çalışanlarına “İşte Fırsat Eşitliği Sağlama” prensibi ile hareket eder. Tüm Sertrans çalışanlarının Sertrans içindeki rolleri belirlenmiş ve bu doğrultuda tüm çalışanların bu rollere uygun görev tanımları süreçlerin fonksiyonel bağları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Organizasyondaki her değişim ve gelişim görev tanımlarına yansıtılmaktadır.

  Sertrans görev tanımları;

  • Pozisyonun yetkinlikleri,
  • Pozisyonun yapması gerekenler,
  • Pozisyonun KPI (performans göstergeleri)

  İçermektedir. Bu görev tanımları iç iletişim kanalları (intranet, portal, e posta) ile yayınlanmakta ve her zaman güncel tutulmaktadır.

  Sertrans ailesine katılan her yeni üyeye oryantasyon sürecini tamamladıktan sonra görev aldığı pozisyonun belirlenmiş KPI’ları doğrultusunda hedefleri “Hedef Uzlaşma Görüşmesi” ile atanmaktadır. 

  Sertrans’ta performans değerlendirme dönemi 1 yılı kapsar, ara dönem değerlendirmeleri ve yıl sonu değerlendirmesi ile tamamlanır.

  Performans değerlendirme süreci, tüm çalışanların dahil olduğu dinamik bir süreçtir.  Çalışanların bir yandan hedeflerine ulaşabilmeleri için kendilerine sağlanabilecek katkıyı bulmaya çalışırken, diğer yandan hedeflerini gerçekleştiren ve hedeflerinin üzerine çıkan çalışanların “Performans Prim Sistemi” uygulamaları ile başarılarının takdiri yapılmaktadır.


  Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

  Tüm çalışanların, temsil ettikleri pozisyonun gerektirdiği Sertrans yetkinliklerini ölçmek ve kendilerine ayna tutmasını sağlamak amacıyla yılda üç kez yetkinlik değerlendirme uygulaması yapılmaktadır.

  Yetkinlik bazlı değerlendirmeler, gizlilik prensipleri doğrultusunda yapılır ve çalışanların yaptığı tüm değerlendirmeler gizli tutulur.


  Eğitim ve Gelişim

  Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi sonucunda, personellerin güçlü ve gelişime açık alanları tespit edilerek, bir sonraki yıla yönelik gelişim faaliyetleri planlanıp yıllık eğitim planı 4 ana başlıkta oluşturulur:

   • Yasal/Zorunlu Eğitimler
   • Oryantasyon Eğitimleri
   • Mesleki Eğitimler
   • Kişisel Gelişim Eğitimleri
   close
   Teklif Alın

   Bizi Takip Edin.

   done
   clear

   Ana Sayfa
   done
   clear
   close

   Portal Girişi Teklif Alın